Zeker zijn van minder zorgen

Bij Bouwbedrijf U.Veenstra B.V. zijn zekerheid en nazorg standaard. Want het bouwen van een nieuwbouwhuis is al spannend genoeg. Voor ons is het gelukkig niet meer zo spannend, we doen het tenslotte al zeker 40 jaar. Maar u gecertificeerde zekerheid en zorg bieden vinden we heel belangrijk.

Ingebouwde zekerheden tijdens het bouwproces:

 • Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Gedurende de bouw heeft u garantie op de afbouw.
 • Garantie Instituut Woningborg N.V. www.woningborg.nl U bent verzekerd van de kwaliteit van het woningbouwplan en van een betrouwbare bouwondernemer. Mocht er onverhoopt toch iets misgaan, dan biedt het Woningborg certificaat bescherming.
 • Al het toegepaste hang- en sluitwerk voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

  

Gebreken melden

Iedere door ons gebouwde woning wordt tijdens de oplevering zorgvuldig met u nagelopen, waarbij mogelijke tekortkomingen worden vastgelegd in een proces-verbaal van oplevering. Na de oplevering gaat de onderhoudsperiode van drie maanden in. Gedurende de onderhoudsperiode worden de bij de oplevering geconstateerde gebreken verholpen en eventuele gebreken die nog tijdens deze periode aan het licht komen door ingebruikname van uw woning. Dit moet dan redelijkerwijze bij de oplevering niet waarneembaar zijn geweest. Mocht zich na deze periode een probleem voordoen dan kunt u hieronder een verzoek tot herstel indienen.
In het algemeen geldt dat u garantie op een onderdeel heeft, als u dit onderdeel heeft onderhouden conform de door Woningborg aangereikte adviezen. Schades als gevolg van onvoldoende of onjuist onderhoud, oneigenlijk gebruik of normale slijtage vallen uiteraard niet onder de garantie.

Nadrukkelijk wijzen wij u er op dat er door derden geen aanpassingen aan de installaties mogen worden gedaan. Hierdoor vervalt de garantie. Valt uw probleem onder de garantieregeling, dan kunt u een verzoek tot herstel indienen. De melding wordt na ontvangst in behandeling genomen. U ontvangt van de afdeling Nazorg een reactie op uw melding.
Vanaf 3 maanden na oplevering gaat de garantie uit de Garantie- en Waarborgregeling in. De garantietermijn bedraagt in het algemeen 6 jaar (en voor ernstige, constructieve, gebreken zelfs 10 jaar), maar voor een aantal specifieke onderdelen van de woning gelden kortere garantietermijnen of zijn deze uitgesloten van de regeling.

Hieronder geven wij een beknopt overzicht van mogelijke klachten met bijbehorende garantietermijn. Het volledige overzicht van de verkorte garantietermijnen en de uitsluitingen kunt u terugvinden in de toepasselijke Garantie- en Waarborgregeling.
Soort klacht  (Verkorte) garantietermijn/ uitgesloten
 Bel installatie, alarminstallatie e.d.  6 maanden 
 Binnenriolering  6 jaar
 Buitenriolering  2 jaar
 Tripple glas (isolerende werking)  3 jaar
 Hang- en sluitwerk  1 jaar 
 (Hoofd) draagconstructie  10 jaar 
 Installaties (verwarming, ventilatie, gas, water en elektra)  2 jaar 
 Kromtrekken deuren (meer dan 10 mm)  2 jaar
 (Mechanische) ventilatie  2 jaar
 Sanitair  1 jaar
 Schilderwerk  1 jaar
 Esthetische zaken (o.a. kleurverschillen)  Uitgesloten
 Krimpscheuren  Uitgesloten
 (Mechanische) beschadigingen  Uitgesloten
 Stormschade (winduurgemiddelde > 17 m/s)  Uitgesloten
 Voorzieningen buiten de woning (bijv.  bestrating, tuin)  Uitgesloten

  Uw gegevens  Gegevens woning

  Opleverdatum

  Uw klacht  Voeg hier eventueel uw foto's toe

  Sleep uw bestand(en)
  of

  (Toegestane bestandsformaten: doc, docx, jpg, jpeg, gif, png en pdf - max. 10MB)

  Is de klacht eerder door u gemeld? JaNee

  Akkoord:
  Melder gaat akkoord met de voorwaarden. Wanneer blijkt dat aan het verzoek tot herstel geen schending van de garantienorm dan wel een schending van de wettelijke- en of contractuele aansprakelijkheid ten grondslag ligt, zullen de inspectiekosten conform de van toepassing zijnde garantieregeling door u worden voldaan. De inspectiekosten bedragen ‚ā¨ 250,- incl. btw.

  Ja, Ik geef toestemming om mijn gegevens te verwerken en heb in de privacyverklaring gelezen wat Bouwbedrijf U. Veenstra met mijn gegevens doet.