Aardbevingsbestendig bouwen

Oerdegelijke geraamte van uw woning

Aardbevingsbestendig bouwen

Het herstellen van aardbevingsschade aan woningen en gebouwen is een actueel thema in Noord-Nederland. Met name in Groningen is er aansluitend bij de realisatie van nieuwe woningen veel aandacht voor het aardbevingsbestendiger maken van deze woningen.

Richtlijnen aardbevingsbestendig bouwen

De NEN heeft recent samen met bouwexperts een richtlijn gemaakt voor aardbevingsbestendige woningen, genaamd De Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR 9998). Inzet is samen met bouwbedrijven woningen te ontwikkelen die beter bestand zijn tegen de in onze regio mogelijke bevingen.

Ter ondersteuning hiervan heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) een nieuwbouwregeling voor de gaswingebieden in de provincie Groningen opgesteld. Huizen die conform de normen aardbevingsbestendiger gebouwd worden, komen in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming van de NAM, deze kan maximaal 10 % van de bouwkosten van de woning bedragen.

Houtskeletbouw de beste keuze

De NAM heeft een onderzoek gedaan om het effect van aardbevingen bij verschillende bouwmethoden in kaart te brengen. Hieruit komt naar voren dat moderne houtskeletbouwwoningen het beste bestand zijn tegen aardbevingen. Dit is de bouwmethode die door ons bouwbedrijf standaard wordt toegepast.

Kenmerken aardbevingsbestendige nieuwbouw woning

  • Lichte bouwmethode draagconstructie
  • Flexibel bouwsysteem muren en vloeren
  • Verankering fundering en begane grondvloer om afschuiving te voorkomen. Door de houtskelet constructie heeft de fundering algemeen al minder kracht te verwerken
  • Eenduidig hoofdvolume van de woning zodat krachten gelijk verdeeld worden
  • Weglaten bijzondere aan- of uitbouw

Om scheurvorming bij aardbevingen in de buitengevels te verkleinen worden standaard extra dilatatie voegen toegepast. Een erg goed alternatief is de gevels van houten bekleding te voorzien.

Ook buiten Nederland is houtskeletbouw dé keuze

In landen waar schade aan woningen als gevolg van aardbevingen al langer een probleem is, neemt houtskeletbouw als bouwmethode een vooraanstaande positie in. De kenmerkende taaiheid in combinatie met de lichte en flexibele constructie hebben zich ruimschoots bewezen. De praktijk heeft laten zien dat de woning de krachten die ontstaan bij een beving goed kwijt kan in de constructie.

Maak kennis met onze Veenstra woningen

Met onze houtskeletbouw kiest u voor een veilige en comfortabele woonomgeving. Met als belangrijk voordeel een sterk gereduceerde kans op zichtbare schade voor woningen in het risico gebied.

Meer weten over waarom houtskeletbouw de beste keuze om een aardbevingsbestendige woning te realiseren? Neem dan vrijblijvend contact op met onze specialisten of vraag eerst de woningbrochure aan.

Lees ook ons blog over dit onderwerp.