Rutten - Fraaie polderwoning opgeleverd (2)
Duurzaam bouwen
07/08/2014

Luchtdicht bouwen

Baerd - Landelijk en praktisch Blauhuis opgeleverd (3)

De term luchtdicht bouwen is actueler dan ooit en dat is niet voor niets. Luchtdicht bouwen speelt namelijk een belangrijke rol wat betreft het comfort van uw woning en het voorkomen van bouwfysische problemen. En dit alles zorgt ervoor dat uw energieverbruik aanzienlijk verminderd wordt.

Wat is luchtdicht bouwen?

Luchtdicht bouwen is het dichten van alle naden en kieren in de woning, wat bijdraagt aan een energiezuinige woning. En een goede isolatie heeft alleen zin wanneer de woning voldoet aan een goede luchtdichtheid. Bij het luchtdicht maken van uw woning is het essentieel om tijdens de bouw alles heel nauwkeurig en secuur af te werken en dus te zorgen voor een zo goed mogelijke aansluiting van de diverse bouwelementen. Goed isoleren heeft geen zin als er zich rondom en tussen de isolatie kieren bevinden.

In 2020 energieneutrale nieuwbouw

De afgelopen jaren is er een tendens ontstaan om nieuwbouwwoningen energiezuiniger te maken door verschillende installatietechnische oplossingen. Wat betreft deze oplossingen kun je onder andere denken aan zonnepanelen, zonneboilers, douche WTW, etc. Maar uiteindelijk wordt u hier als eindgebruiker mee misleid. Deze zogenoemde oplossingen worden namelijk meestal ingezet om te camoufleren dat de woning in de basis helemaal niet voldoet aan de huidige eisen om een bouwvergunning te verkrijgen.

Het streven in het Lenteakkoord Energiezuinige Nieuwbouw is om de nieuwbouw in 2015 voor de helft energiezuiniger te maken ten opzichte van 2007. Voor 2020 streeft de overheid zelfs naar energieneutrale nieuwbouw. Dit energieneutraal bouwen en renoveren is goed voor de voorzieningszekerheid van onze fossiele energie, waar we nu te maken hebben met dreigende tekorten én om de huisvesting betaalbaar te houden.

Het belang van u als eindgebruiker staat centraal

Het belang van u als eindgebruiker staat daarbij centraal. Deze belangen zijn:

  • Comfort
  • Een gezond binnenklimaat
  • Energielastenverlaging
  • Waardevermeerdering van uw woning

Een belangrijk detail van luchtdicht bouwen is dat het dus niet duurder is, maar uiteindelijk geld oplevert voor u als eindgebruiker. Want de energie die u niet verliest door een secure en nauwsluitende bouw, hoeft ook niet bespaard te worden.

Afgelopen voorjaar heeft Bouwbedrijf U.Veenstra B.V. een “nul meting” uitgevoerd op een gerealiseerde woning. Hieruit bleek dat de “standaard” woning 8 keer beter scoort als de norm die gesteld wordt in het bouwbesluit.

Bouwbedrijf U.Veenstra B.V. heeft de optimale combinatie gevonden in schil isolatie van uw woning:

  • Luchtdichtbouwen
  • Extreem hoge isolatiewaarden: RC 6,28 voor de buitengevels en RC 6,0 voor het dak
  • Drievoudige (triple) beglazing

Dit resulteert in een lage maandlast

Wilt u meer informatie over luchtdicht bouwen? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Bouwbedrijf U.Veenstra B.V.