Baerd - Landelijk en praktisch Blauhuis opgeleverd (3)
Luchtdicht bouwen
11/06/2014
Wat is houtskeletbouw?
02/09/2014

Duurzaam bouwen

Rutten - Fraaie polderwoning opgeleverd (2)

Duurzaam bouwen is een trend woord geworden welke te pas en te onpas ingezet wordt. Vaak wordt er geen recht gedaan aan de werkelijke duurzaamheid maar dient het meer een economisch doel.

Duurzaam bouwen staat voor het nastreven van een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en comfortbelangen zonder het voortbestaan van grondstoffen voor de toekomst aan te tasten. De termen “duurzaamheid” en “duurzaam gebruik” vinden hun oorsprong in de bosbouw. Kernbegrip daarin is om de bosbouw zodanig te beheren dat er niet meer onttrokken wordt dan dat door natuurlijke aanwas vanzelf weer bij zou komen.

Milieuprestatieberekening gebouw (MPG)

Milieuprestatieberekening gebouw (MPG) is een indexcijfer waarmee kan worden aangeduid hoe groot de gemiddelde milieuschade per m² gebouw is. Voor de hedendaagse nieuwbouw is een MPG van 1.0 representatief, des te lager het MPG cijfer, des te lager de materiaalgebonden milieubelasting.

Lange tijd is er sprake geweest van het feit dat er eisen in het bouwbesluit gesteld zouden worden aan duurzaam bouwen. Minister Blok (wonen) heeft besloten de eisen in het bouwbesluit op te schorten, totdat er beproefde rekenprogramma’s zijn (zoals GPR Bouwbesluit en MRPI). Om op deze manier te voorkomen dat de introductie net zo moeizaam verloopt als die van het energielabel. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat er omstreeks 2015 /2016 een eis aan de milieuprestatieberekening verbonden wordt bij het verkrijgen van een bouwvergunning.

Wel stelt Den Haag dat duurzaam bouwen zich heeft ontwikkeld van ‘nice-to-have’ wens tot een randvoorwaarde en dus wordt gezien als een belangrijke motor achter het herstel van de bouwsector.

Duurzaam bouwen: “traditioneel” wordt ongeveer 20% van de uitstoot van een nieuwbouwwoning veroorzaakt door winning, productie en transport van bouwmaterialen. De overige uitstoot wordt veroorzaakt door verwarming, koeling, watergebruik en installaties. Sinds de invoering van de EnergiePrestatieNorm (EPN) in 1995 is de nieuwbouw de helft zuiniger met energie geworden. Voor 2020 is het streven naar energieneutrale woningen, wat zou betekenen dat de milieubelasting van bouwmaterialen ineens de grootste “vervuiler” van de nieuw gebouwde woning is.

Duurzaamheid valt onder te verdelen in:

  • levensduur
  • energieverbruik
  • ecologisch verantwoord
  • comfort

Levensduur houtskeletbouw

Onderzoek van diverse universiteiten (Leipzig, British Research Establishment of het Nederlandse NIBE) heeft aangetoond dat het bij traditionele woningen uit baksteen of houtbouw om even duurzame bouwmethodes gaat met een minimum levensduur van 75 jaar (in juni 2012 werd de oudste woning van Amsterdam ontdekt, dit houten huis dateert uit de vijftiende eeuw!

Energieverbruik

De houtskeletbouw woningen kenmerken zich door uitstekende energieprestaties. De RC waarden van de buitenschil van een Bouwbedrijf U.Veenstra B.V. woning bedragen voor het dak 6,3 en voor de gevels geldt een RC van 6,2. Daarnaast werkt Bouwbedrijf U.Veenstra B.V. met triple / drievoudige beglazing! Dit in combinatie met een secure nauwsluitende bouw ten behoeve van luchtdichtbouwen (dichten van alle naden en kieren in de woning) resulteert in een uiterst energiezuinige woning zonder rekenkundige technische snufjes!

Een goede schilisolatie is essentieel voor een energiezuinige woning, want energie welke je niet verliest hoef je ook niet te betalen.

Ecologisch verantwoord

Houtskeletbouw bestaat voor het overgrote deel uit hout. Wij gebruiken uitsluitend gecertificeerd hout afkomstig uit de bossen van Zweden, waar op verantwoorde wijze bosbouw plaatsvindt. Houtskeletbouw is de bouwmethode waar minimaal gebruik gemaakt wordt van cement. De cementindustrie geldt als één van de meest vervuilende industrieën ter wereld. Naar schatting is deze industrie verantwoordelijk voor ca. 10 % van de wereldwijde CO2 uitstoot.

Comfort

Het comfort niveau in een houtskeletbouw woning ligt op een hoger niveau dan in betonnen woningen. Gevoelsmatig wordt dit veroorzaak doordat hout van nature een “warm” product is met goede isolerende eigenschappen, waar beton vaak kil en koud aanvoelt. Ook op akoestisch vlak komt dit tot uiting omdat een houtskeletbouw woning geluid absorbeert, waarbij in andere bouwmethodes vaak een klankkast ontstaat.

Een houtskeletbouw woning is volledig recyclebaar!

Houtskeletbouw is de toekomst als het gaat om duurzaam bouwen en komt optimaal tegemoet aan:

  • ecologie / milieu
  • efficiency, prefabricage onder geconditioneerde omstandigheden
  • klantgericht / maatwerk eventueel onder architectuur
  • comfortabel
  • hoge isolatiewaarden, energiezuinigheid

Wilt u meer weten over een houtskeletbouw woning dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.