Wat is houtskeletbouw?
02/09/2014

Aardbevingsbestendig bouwen

Wagenborgen-Aardbevingsbendige woning
Gezien de ontwikkelingen in gaswinningsgebieden in Nederland (met name Groningen) is het realiseren van een aardbevingsbestendige woning een actueel thema geworden. We hoeven in Nederland gelukkig niet opnieuw het wiel uit te vinden. Aardbevingen zijn wereldwijd van alle tijden. In de meeste gevallen komen aardbevingen voor op breuklijnen/plaatgrenzen.

Richtlijnen aardbevingsbestendig bouwen

In Nederland was nog weinig bekend over het aardbevingsbestendig realiseren van nieuwbouwwoningen. De NEN heeft samen met experts een richtlijn ontworpen voor aardbevingsbestendige nieuwbouw woningen: “De Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR 9998)”

De richtlijnen voor aardbevingsbestendig bouwen moeten ervoor zorgen dat nieuwe woningen in de aardbevingsgevoelige gaswin gebieden van Nederland (met name de provincie Groningen) beter bestand zijn tegen aardbevingen.

NAM subsidie nieuwbouwwoningen

De NAM heeft een z.g.n. nieuwbouwregeling voor de gaswinningsgebieden. Nieuwbouwwoningen die aardbevingsbestendiger gerealiseerd worden, komen in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming van de NAM, oplopend tot 10 % van de bouwkosten van de totale woning.

De NAM heeft een onderzoek uitgezet om het effect van aardbevingen bij verschillende bouwmethoden in kaart te brengen. Uit een inventarisatie blijkt dat de houtskeletbouwwoningen het beste bestand zijn tegen aardbevingen.

Globaal bestaan er in Nederland 4 bouwmethoden:

 1. Stapelbouw; is in Nederland een veel toegepaste bouwwijze. Stapelbouw kenmerkt zich door het “stapelen” van stenen/blokken/beton met een gelijkmatige krachtenafdracht
 2. Gietbouw; betonspecie in een bekisting
 3. Montagebouw; prefab casco
 4. Houtskeletbouw; moderne houtskeletbouw met panelen e.d., maar ook vakwerkbouw of bolloon-framing
  De in Nederland veel toegepaste stapelbouw is in de basis niet geschikt om woningen aardbevingsbestendig te realiseren. De materialisatie van zware bouwmaterialen zoals wij in Nederland kennen en veelvuldig toepassen schiet te kort in het opnemen van krachten die vrijkomen bij een aardbeving. Stenen en beton presteren goed voor wat betreft het opnemen van drukkrachten, maar bij een aardbeving komen vele andere krachten vrij, waardoor snel scheurvorming of afschuiving ontstaat. In extreme gevallen met instorten tot gevolg.

Wat is belangrijk bij het aardbevingsbestendig realiseren van een nieuwbouw woning:

 • Lichte bouwmethode: hoe lichter de bouwmethode is, des te minder energie hoeft de draagconstructie te absorberen
 • Flexibel bouwsysteem: muren en vloeren dienen flexibel te zijn en onderling met elkaar bevestigd te worden
 • Fundering en begane grondvloer: deze kunnen redelijk “standaard” uitgevoerd worden. Betonnen begane grondvloer word regelrecht bevestigd op de beton fundering en met elkaar verbonden d.m.v. ankers, waardoor afschuiving geen kans heeft. Door een relatief licht bouwsysteem als houtskeletbouw toe te passen heeft de fundering weinig krachten te absorberen en “trilt” gewoon mee met de grond.
 • Ontwerp van uw woning: symmetrisch bouwen is een pré. Dit houd niet in dat alles exact gespiegeld moet worden, maar gaat meer over een eenduidig hoofdvolume zonder allerlei excentrieke aan- of uitbouwen.
  Aardbevingsbestendige woning

Houtskeletbouw wereldwijd geaccepteerd als aardbevingsbestendig bouwsysteem

Houtskeletbouw in relatie tot het beperken van schade bij aardbevingen neemt wereldwijd een prominente en efficiënte positie in als constructiemethode. Houtskeletbouw kenmerkt zich als een licht, flexibel en taai bouwsysteem. Hout op zichzelf kenmerkt zich als zeer sterk in relatie tot het eigen gewicht

De aardbevingsbestendige houtskeletbouw woning kan de krachten die ontstaan bij aardbevingen, goed ‘afdragen’ in de constructie
Houtskeletbouw draagt bij aan een veilige comfortabele woonomgeving bij aardbevingen, met een sterk gereduceerde kans op cosmetische schade.

Om scheurvorming bij aardbevingen in de buitengevels te verkleinen, worden extra dilatatie voegen toegepast, beter is het om de gevels van houten gevelbekleding te voorzien.

Houtskeletbouw is de slimme keuze om een aardbevingsbestendige woning te realiseren. Meer informatie over een houtskeletbouw woning of over aardbevingsbestendige woningbouw? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.